Studebakerregisteret Norge (SRN) ble grunnlagt 16. mars 2016, på dagen 50 år etter at den siste Studebakeren rullet av samlebåndet i Hilton, Ontario, Canada - der den siste operative fabrikken i konsernet lå.

27. november 2019 ble Studebakerregisteret omgjort fra register til merke-klubb (med betalt medlemskap), og deretter tilsluttet AMCAR i januar påfølgende år.

Studebakerregisteret Norge er en merkeklubb for alle Studebakere, E-M-F og Flanders, Erskine, Rockne, Pierce-Arrow (med vekt på 1928-1933, da Studebakerkonsernet eide P-A), Packard fra Studebaker-Packard-perioden 1954-1962, og Avanti II, som ble produsert etter at Studebaker Coroporation-perioden var over.

I Studebakerregisteret Norge kan du bli medlem uavhengig av hvilken modelltype du har interesse for, eller om bilen din er original eller ombygd.

Siden oppstarten i 2016 har SRN gjennomført «Lazy DayS» - første år som ett en-dags treff i Moss, året etter var det helgesamling i Sandefjord – med Furulund Kro og Motell som base. I 2018 var det Lazy DayS i Tønsberg-området, med utgangspunkt i Hvasser Motell i gamle Tjøme kommune, og i 2019 på Jahren Gård og Feriested ved Stavern. I de senere år har treffet vært avholdt flere plasser i landet. I 2020 var treffet lagt til Lillehammer og Hunderfossen med bla. besøk på Norsk Vegmuseum / Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. I 2021 ble treffet avhold i og rundt Haugesund, for så i 2022 igjen ha Moss som base, med god deltagelse også fra Studebakervenner i den svenske Studebakerklubben. I 2023 stod Studebakerentusiaster i Bergens-området for et flott treff i Bergen.

SRN arrangerer hvert år «International Drive-Your-Studebaker-Day», andre lørdag i september. I tillegg arrangeres det julemøte i slutten av november, med foredrag og bilder fra året som har gått. I løpet av mars arrangeres årsmøter i klubblokalene til Moss og omegn Motorhistoriske Forening.