Lazy NewS

Lazy NewS

"Lazy NewS" er Studebakerregisteret Norge's klubbmagasin, og linken til alle medlemmer uavhengig av om de er "digitale" eller ikke. Bladet er en høykvalitets farge-publikasjon, trykket på blankt papir. Takket være en solid innsats fra klubbens dyktige redaktør, framstår bladet som profesjonelt laget, og med et bredt innhold med alt fra garasjebesøk og "road-trips" der objekt og deler søkes, til treffreportasjer fra inn- og utland.