Styremøte 4 - planmøte 8

Foreløpig agenda 1. Godkjenning agenda 2. Godkjenning referat forrige møte 3. Motordagen i Melløsparken 4. Lazy DayS / ISME 2024 • Status påmeldinger og tilbakemeldinger • Status Facebook/hjemmeside/folder • Gjennomgang av oppgaver og tidsfrister i forkant av treffet • Tildeling av oppgaver under treffet • Kjøreruter med egen bil under treffet • Rekvisita • Økonomi 5. Eventuelt 6. Dato for neste styremøte

Detaljer

Dato tirsdag 30. april 2024
Klokkeslett 18:0020:30
Kalender Styremøter

Sted

Navn Teams