Lazy NewS

Lazy NewS

Publisert av Dag Øyvind Gulbrandsrud den 04.02.24. Oppdatert 05.02.24.
"Lazy NewS" er Studebakerregisteret Norge's klubbmagasin, og linken til alle medlemmer uavhengig av om de er "digitale" eller ikke. Bladet er en høykvalitets farge-publikasjon, trykket på blankt papir. Takket være en solid innsats fra klubbens dyktige redaktør, framstår bladet som profesjonelt laget, og med et bredt innhold med alt fra garasjebesøk og "road-trips" der objekt og deler søkes, til treffreportasjer fra inn- og utland.